Eerste hulp bij het isoleren van uw woning!

Op Isolerendoejezo.nl leest u hoe u met het zelf na-isoleren van uw huis een fikse energiebesparing realiseert. Een huis isoleren verdient zich namelijk snel terug en vergroot bovendien het wooncomfort aanzienlijk.

Isolatiematrassen houden vocht en koude in bodem

Thermische isolatiematrassen met EPS parels hebben bij elk vloertype effect, zowel onder betonvloeren als houten vloeren. Door isolatie van de bodem van de kruipruimte en de funderingsmuren stijgt de temperatuur onder de vloer en vermindert het energieverlies. Deze methode creëert een droge en warme kruipruimte en levert per vierkante meter kruipruimte een geschatte besparing op van 2 tot 4 kubieke meter aardgas per jaar.

De matrassen bestaan uit een genopt en geperforeerd binnenelement van kunststoffolie waarin EPS parels zijn geblazen. Rondom is een buitenelement met overlap van stevige kunststoffolie gelast. Het product is bestand tegen vocht en humuszuren.

Door de isolatiematrassen op de bodem van de kruipruimte stopt de verdamping van vocht in de kruipruimte en het damptransport naar de woonruimte. Het vochtgehalte in de lucht wordt lager. Dit levert ook energiewinst op omdat droge lucht beter verwarmt dan vochtige lucht. Tevens betekent dit een flinke verbetering van het wooncomfort.

Er treedt geen condensatie meer op, dus corrosie van leidingen komt nauwelijks voor. Door de lagere relatieve vochtigheid neemt ook de kans op aantasting van een houten vloer sterk af.

De aanwezige ruimte in de kruipruimte blijft beschikbaar. Het materiaal heeft een beperkte dikte (zo’n 10cm) en voor werkzaamheden kunnen de elementen tijdelijk verplaatst worden. Het materiaal is niet interessant voor ongedierte.

Verwerking

De isolatiematrassen zijn relatief snel aan te brengen. De met piepschuim parels gevulde elementen waarborgen een gelijkmatige verdeling van het isolatiemateriaal. Het is wel heel belangrijk dat er geen naden of kieren tussen de kussens aanwezig zijn. Dit om condensatie naar de vloer te voorkomen.

Omdat ook de funderingswanden van de buitengevels worden geïsoleerd wordt ook het probleem van eventuele koudebruggen met de isolatiematrassen opgelost. Aanwezige ventilatieroosters, waardoor normaal gesproken veel warmte weglekt, worden met het materiaal afgesloten. Voor deze methode is dat ook noodzakelijk. Omdat het vochtgehalte na het afgesloten aanbrengen van de isolatiematrassen daalt, levert de afdichting van de roosters geen problemen op. Wanneer er gasleidingen door de kruipruimte lopen, zijn ventilatieroosters overigens wel verplicht.

De bodem van de kruipruimte dient liefst vlak te zijn. Puin en andere rommel dient eerst verwijderd te worden. Kleine hoeveelheden puin kunnen eventueel in de bodem van de kruipruimte worden begraven. Organische afvalmateriaal zoals hout dient bij voorkeur te worden afgevoerd.
De langwerpige isolatie-elementen met een overlap in breedte- en lengterichting, worden overlappend op de bodem van de kruipruimte gelegd en tegen de fundering van de buitenmuren bevestigd. Ieder element is 60cm breed. De elementen zijn in diverse standaardlengten te verkrijgen.

© 2011 Isolerendoejezo.nl - Sitemap | Disclaimer