PUR

PUR

PUR is polyurethaan dat vooral uit aardolie wordt gemaakt. Tijdens de productie van polyurethaan wordt gebruik gemaakt van pentaan als blaasmiddel. Pentaan is zeer prikkelend voor de ogen, huid en ademhalingswegen. Tevens wordt bij de productie van polyurethaan gebruik gemaakt van MDI en TDI, die volgens EG richtlijnen aangeduid worden als respectievelijk ‘schadelijk voor de gezondheid’ en ‘giftig’. Tijdens het spuiten van polyurethaan komen de gevaarlijke stoffen MDI en TDI vrij.

Het grondstofgebruik is betrekkelijk gering vanwege de hoge isolatiewaarde van het materiaal.

De emissies bij productie vormen de belangrijkste milieubelasting met het broeikaseffect en de vermesting als voornaamste vervuilers.

Bij PUR is recycling moeilijk door het grote aantal verschillende soorten PUR, die onderling vrijwel niet van elkaar zijn te onderscheiden.

Nu isoleren is een goed idee! Heeft u vragen?


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/isoleren/public_html/dhz/wp-includes/functions.php on line 5107

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/isoleren/public_html/dhz/wp-includes/functions.php on line 5107